14 december 2016  Huidige stand van zaken betreffende de kwaliteit van onze kunstgrasvelden.

Geplaatst op 14 december 2016 • 17:12 • ClubnieuwsSeniorenJuniorenPupillenDames

BlauwGeel’38/JUMBO heeft op initiatief van de RecyBEM zeer recentelijk de velden laten bemonsteren door het gerenommeerde onderzoeksbureau SGS. Van veld 1, 2 en 7 zijn uitgebreid monsters genomen en deze zijn vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid van de veelgenoemde PAKs. Hieronder de tekst zoals op 8 december jl. geciteerd in hun rapportage:

Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw velden minder dan 75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. Uw velden blijven ruimschoots onder deze norm.

Op verzoek van BlauwGeel’38/Jumbo heeft de leverancier van onze velden de gevraagde documenten aangeleverd waar het gaat over de herkomst van de rubberkorrels. Hieronder het grootste gedeelte van de tekst hieruit: 

Genan Gmbh verklaart dat Genan-rubbergranulaat voor de infill van kunstgrasvelden, afkomstig is van gemalen autobanden, afkomstig uit EU-landen. Rubbergranulaat van Genan Gmbh voldoet aan de eisen zoals gesteld door VACO/RECYBEM in de notitie “Milieuverantwoorde toepassing van rubbergranulaat van gemalen autobanden (SBR) als infill in kunstgras voetbalvelden” (10 april 2009). 

Zeer bemoedigend maar echt gerustgesteld zullen wij natuurlijk ook pas zijn als de onderzoeksresultaten van het RIVM bekend zijn met de daaraan verbonden conclusies. Waar nodig blijven wij natuurlijk onze verantwoording nemen maar op dit moment is nog steeds het advies van de KNVB/RIVM leidend in deze kwestie.

Bestuur BlauwGeel’38/JUMBO

12 december 2016.

 

Array
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2016  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO