Ledenadministratie

Deelnemers OPEN DAGEN

Eind februari zal de contributie inning plaats vinden van de Deelnemers aan de Open Dagen Cyclus.
Deze inning zal bedragen 60 euro voor het resterende seizoen 2017-2018. De reguliere contributie inning voor het seizoen 2018-2019 zal plaats vinden eind juni 2018, Bedragen hiervoor zijn nog niet bekend. Mocht u zoon eerder besluiten om te stoppen dan graag een mailtje naar ledenadministratie@blauwgeel.nl

Voor het op orde houden van de ledenadministratie ben je afhankelijk van de medewerking van de leden c.q. ouders. Iedere wijziging, ongeacht de aard, moet worden doorgegeven, hierbij zijn veranderde bankrekeningnummer zeer belangrijk vanwege het ongemak achteraf. Vanuit de ledenadministratie worden dan de verschillende afdelingen op de hoogte gebracht.

HET AAN EN AFMELDEN VAN LEDEN

Het aanmelden van een nieuw lid kan via de link Aanmelden Lid op de homepage, legitimatie gegevens moeten op het formulier worden ingevuld worden en dan verstuurd, een exemplaar komt bij de ledenadministratie en een exemplaar krijgt degene die het heeft ingevuld, dit exemplaar moet ondertekend bij de ledenadministratie worden ingeleverd, dit is de definitieve aanmelding.

Aanmelden lid

 De inning van de contributie vind altijd plaats in de maand juni. Als de contributie niet is voldaan voor 1 augustus 2017 wordt de betrokkende afgemeld en is niet meer speelgerechtigd. Het rekeningnummer m.b.t. de contributie inning is Rabobank IBAN nummer NL17RABO 0153 3822 60 inzake contributie inning. Vermeld bij betaling, je naam lidnummer en geboortedatum.

Contributie Seizoen 2018-2019

*Ondersteunende leden, zijn leden die niet actief voetballen in welke afdeling dan ook.

Senioren
188 Euro
Veteranen188 Euro
JO19 en MO19131 Euro
JO17 en MO17125 Euro
JO15 en MO15125 Euro
JO13 en MO13120 Euro
JO12120 Euro
JO11 en MO11120 Euro
JO10120 Euro
JO09 en MO09120 Euro
JO08 en JO07120 Euro
Ondersteunende leden tot 65 jaar77 Euro
Ondersteunende leden vanaf 65 jaar28 Euro

Betaling per acceptgiro is niet meer mogelijk, zie daarvoor een eerdere publicatie van het bestuur. Eventuele wijzigingen van de contributie kunnen worden vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei.

Overschrijvingen

De manier van overschrijven is helemaal gedigitaliseerd, dat houd het volgende in
Een speler die naar een andere club wil, hoeft zich daar maar aan te melden en via Sportlink wordt de overschrijving in gang gezet. De te verlaten vereniging kan een financiële blokkade activeren als een speler niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zo gauw de blokkade is verwijderd wordt de overschrijving verleend. Er komen dus geen formulieren en Spelerspassen aan te pas.

Uitzondering op deze, zijn de internationale overschrijvingen, deze gaan nog op de oude manier.

Afmelden

Het afmelden van leden, moet schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie en nergens anders, dit kan per mail of per post. Telefonische afmeldingen worden niet meer aangenomen.

ONGEVALLEN VERZEKERING

Ieder lid is via een ongevallenverzekering bijverzekerd bij de KNVB. Als een lid aanspraak denkt te moeten maken op deze verzekering zijn er schadeformulieren verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Deze verzekering gaat pas tot uitkering over als je eigen verzekering niet voldoende dekkend is.

Sportjeugdfonds
Ouders die gebruik willen maken van het Sportjeugdfonds, dit is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar kunnen dit doen door contact op te nemen met Stichting Vivaan tel. nr. 0413-367309 en vragen naar de Dhr. P. Peters of de Optimisd deze kunnen de aanvraag verder behandelen richting het Sportjeugdfonds.

Indien door betrokkene een aanvraag hiertoe heeft gedaan, dienen wij een kopie van de aanvraag te ontvangen ter verwerking in de ledenadministratie.

Peter van Ravenstein
Dilleveld 2
5467 KK Veghel
ledenadministratie@blauwgeel.nl

Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl

© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies