Ledenadministratie

Aanmelden lid

Klik hier om u eigen aan te melden voor Blauw Geel’38/JUMBO (opent in een nieuw tabblad)

De contributies voor het seizoen 2020-2021 zijn toegelicht, goedgekeurd en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2018. De contributie inning voor het nieuwe seizoen 2020-2021 staat gepland voor juni/juli 2020. Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van s.v. Blauw Geel ’38 zijn de leden VERPLICHT de contributie bij vooruit betaling te voldoen, dat wil zeggen dat de contributie in juni/juli wordt afgeschreven, voor het seizoen dat in augustus/september begint.

Indien contributies niet tijdig betaald zijn, zijn spelers/speelsters niet speelgerechtigd en kunnen derhalve niet meedoen aan trainingen, wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd door Blauw Geel’38/Jumbo.

De inning van de contributie vind altijd plaats in de maand juni. Als de contributie niet is voldaan voor 1 augustus 2019 wordt de betrokkende afgemeld en is niet meer speelgerechtigd. Het rekeningnummer m.b.t. de contributie inning is Rabobank IBAN nummer NL17RABO 0153 3822 60 inzake contributie inning. Vermeld bij betaling, je naam lidnummer en geboortedatum.

Contributie Seizoen 2023-2024

*Ondersteunende leden, zijn leden die niet actief voetballen in welke afdeling dan ook.

Senioren
234 Euro
Veteranen234 Euro
JO19 en MO19171 Euro
JO17 en MO17164 Euro
JO15 en MO15164 Euro
JO13 en MO13158 Euro
JO12158 Euro
JO11 en MO11158 Euro
JO10158 Euro
JO09 en MO09158 Euro
JO08 en JO07158 Euro
Ondersteunende leden tot 65 jaar87 Euro
Ondersteunende leden vanaf 65 jaar32 Euro

I.v.m. onder andere gestegen energie kosten en inflatie effecten zijn wij genoodzaakt deze verhoging door te voeren.

Betaling per acceptgiro is niet meer mogelijk, zie daarvoor een eerdere publicatie van het bestuur. Eventuele wijzigingen van de contributie kunnen worden vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei.

Overschrijvingen

De manier van overschrijven is helemaal gedigitaliseerd, dat houd het volgende in
Een speler die naar een andere club wil, hoeft zich daar maar aan te melden en via Sportlink wordt de overschrijving in gang gezet. De te verlaten vereniging kan een financiële blokkade activeren als een speler niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zo gauw de blokkade is verwijderd wordt de overschrijving verleend. Er komen dus geen formulieren en Spelerspassen aan te pas.

Uitzondering op deze, zijn de internationale overschrijvingen, deze gaan nog op de oude manier.

Afmelden

Het afmelden van leden, moet schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie en nergens anders, dit kan per mail of per post. Telefonische afmeldingen worden niet meer aangenomen.

KLACHTENPROCEDURE

KLIK HIER -> Klachtenprocedure 

ONGEVALLEN VERZEKERING

Ieder lid is via een ongevallenverzekering bijverzekerd bij de KNVB. Als een lid aanspraak denkt te moeten maken op deze verzekering zijn er schadeformulieren verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Deze verzekering gaat pas tot uitkering over als je eigen verzekering niet voldoende dekkend is.

Sportjeugdfonds
Ouders die gebruik willen maken van het Sportjeugdfonds:

Flyer jeugdsportfonds jeugdcultuurfonds maatschappelijke participatie 2019

Indien door betrokkene een aanvraag hiertoe heeft gedaan, dienen wij een kopie van de aanvraag te ontvangen ter verwerking in de ledenadministratie.

ledenadministratie@blauwgeel.nl

Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies