10 april 2014  Mededeling ledenadministratie

Geplaatst op 10 april 2014 • 8:25 • ClubnieuwsSeniorenJuniorenPupillenDames

Contributie

Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributies voor het seizoen 2014-2015 te verhogen, voor de senioren en veteranen met € 1,00 per maand en voor de jeugd met € 2,00 per maand. De jaarlijkse prijsindexatie wordt voor deze categorieën achterwege gelaten. De contributiebedragen voor komend seizoen (het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei) zijn dan als volgt:

Senioren en Veteranen                      € 169,50
A-junioren                                           € 119,00
B en C junioren                                   € 113,00
Pupillen                                               € 108,00
Ondersteunde Leden                          €   70,00
Leden vanaf  65 t/m  67 jaar               €   27,00

Vanaf 68 jaar contributievrij. G Team gelijk aan de leeftijdsklasse van de jeugd ten hoogste tot de A junioren

Afschrijving vindt plaats in de eerste week van juni.

Met de inwerkingtreding van het SEPA betalingssysteem kunnen de oude acceptgiro’s niet meer worden gebruikt. Het bestuur heeft daarom besloten dat alleen nog op de volgende manier contributiebetaling plaats kan vinden:

        Door het verstrekken van een machtiging tot incasso. Degenen die deze machtiging nog niet hebben verstrekt kunnen via deze link: Doorlopende Machtiging SEPA een daarvoor bedoeld formulier afdrukken, invullen en getekend insturen. Doe dit dus op tijd, in ieder geval vóór 30 april aanstaande;

        Door het storten of overmaken van de verschuldigde contributie op bankrekening nummer NL17RABO0153382260 ten name van S.V. Blauw Geel ‘38. Als hiervan gebruik wordt gemaakt dient bij de storting naam, adres en het KNVB-lidnummer te worden vermeld. 

LET OP: Betaling met de (IBAN-)acceptgiro of contant is met ingang van heden dus niet meer mogelijk! 

Leden die de contributie voor 1 augustus niet hebben voldaan zullen worden afgemeld en zijn dan niet meer speelgerechtigd.  

Ouders die gebruik willen maken van het Sportjeugdfonds( bedoeld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar ) kunnen dit doen door contact op te nemen met Stichting Vivaan tel. nr. 0413-367309 en vragen naar de Dhr. P. Peters, deze kan de aanvraag verder behandelen richting het Sportjeugdfonds.

Indien door betrokkene een aanvraag hiertoe heeft gedaan, dienen wij een kopie van de aanvraag te ontvangen ter verwerking in de ledenadministratie. 

Aan- en afmelding van leden

Verzoeken om overschrijving, naar Blauw Geel’38/Jumbo of naar een andere vereniging lopen via de ledenadministratie en gelden voor alle leden, senioren, junioren en pupillen of je moet langer dan 3 jaar niet actief zijn geweest. 

Het afmelden van leden kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan bij de ledenadministratie. Dit doe je dus per post of per mail. Telefonische afmeldingen kunnen niet worden aangenomen. Wil je stoppen aan het eind van het seizoen dan moet je voor 15 mei de afmelding doen. Hierdoor wordt dan ook de automatische afschrijving van de contributie voorkomen.  

Array
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2014  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO