25 oktober 2014  Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 27 oktober 2014.

Geplaatst op 25 oktober 2014 • 8:13 • ClubnieuwsSeniorenJuniorenPupillenDames

 

 

 

 

 

 

Punt: Omschrijving:
    1. Opening door de voorzitter/ mededelingen
    2. Ingekomen stukken ( uiterlijk bij de secretaris indienen op 17 oktober 2014 )
    3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2013 (vanaf 12 oktober 2014 door de leden  af te halen in de kantine of op te vragen via secretariaat@blauwgeel.nl
    4. Jaarverslag 1 juli 2013 – 30 juni 2014.Algemeen secretaris ( vanaf 19 oktober 2014 door de leden af te halen in de kantine of op te vragen  via secretariaat@blauwgeel.nl)
    5. Financieel overzicht verenigingsjaar 1 juli 2013 – 30 juni 2014
    6. Verslag kascommissie (Ferry Janse, John Janssen en Milco Schroevers)
    7. Financiële begroting verenigingsjaar 1 juli 2014 – 30 juni 2015
    8. Benoeming nieuwe kascommissie Aftredend is Ferry Janse
    9. Bestuursverkiezing: aftredend, volgens rooster zijn Vincent van Liempt (Pr Communicatie), Willy de Poorter (facilitaire zaken) en Jan de Ruijter (secretaris). Vincent, Willy en Jan stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten hebben de schriftelijke goedkeuring nodig van tenminste tien stemgerechtigde leden. Deze goedkeuring dient uiterlijk één uur vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn ingediend.
  10. Huldiging jubilarissen: 50 jaar lid zijn Ad Kennis en Peter Kuijpers. 40 jaar lid zijn Marc v.d. Berg, Ad v. Boekel, Michel v. Heeswijk, Theo v. Os, Andre Riether, Paul de Schouwer en Hans v.d. Wiel;25 jaar lid zijn David Baijens, Fried Brekelmans, Jos Claessens, Harold Dahlmans, Api Karacus, Ruben Nuesink, Frank Pulles, Peter Teunis, Danny Verstegen en Rik Vissers.
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

 

Array
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2014  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO