30 oktober 2018  Jaarvergadering Blauw Geel in teken van succesverhalen, contributieverhoging en jubilarissen

Geplaatst op 30 oktober 2018 • 19:44 • NieuwsClubnieuws

Jaarvergadering Blauw Geel in teken van succesverhalen, contributieverhoging en jubilarissen

VEGHEL | Voor zo’n zestig leden opende voorzitter Edwin van den Boom de traditionele jaarvergadering. De tachtigste editie merkte de Blauw Geel’38 preses op, geturfd vanaf het jaar van de oprichting in 1938. De belangstelling week niet veel af van andere jaren en werd bijgewoond door een kleine zestig trouwe leden. Aan het einde werden de jubilarissen gehuldigd en voorzien van insignes, diploma’s en bloemen.

Door: Peter Kuijpers
Foto’s: Gerard Beekmans

Voorzitter Edwin heette eenieder hartelijk welkom in het clubhuis met de naam van zijn vader die tevens aanschoof tussen de aanwezige leden. De koffie, cake en koeken ontbraken niet en leverde een bijdrage voor het gemoedelijke sfeertje. Clubsecretaris Joost Vlassak mocht na de opening het jaarverslag voorlezen. De Blauw Geel’38 secretaris deed dat op zijn eigen wijze. “Ik doe het anders dan mijn voorgangers en ik houd het op hoogtepunten. Het jeugdkamp van de club krijgt een jubileum uitgave. Komende zomer wordt deze alweer voor de 50ste maal in eigen beheer gehouden. Het nieuwe digitale wedstrijdformulier, dat een groot succes blijkt te zijn, heeft inmiddels breed zijn intrede gedaan binnen het voetbal.” De secretaris merkte voorts op dat voor veel vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is aangevraagd. De certificatie van de jeugdafdeling kreeg van de vergadering speciale aandacht, tevens dat het eerste elftal tijdens de Sport Awards van de gemeente Veghel werd uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Joost vervolgde: “De tribune krijgt steeds meer gestalte met dank aan de vele vrijwilligers. Er zijn echter nog vele handen nodig, dus meld je aan”, luidde zijn oproep namens het bestuur tot slot.

Stilte
Hierna vroeg de bestuurstafel om één minuut stilte voor de overledenen: Vrijwilliger en keeperstrainer Joop Dijkstra en Hein van den Heuvel, oud-voetballer, vrijwilliger en vooral supporter. Ze werden in stilte herdacht.

Leuk bedrag
Het financiële plaatje werd gepresenteerd door penningmeester Steef Verhoeven. Dat zag er goed uit met name de stijging van de kantine opbrengsten met zelfs afgelopen seizoen de hoogste opbrengst ooit. Ook de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo voor de KNVB beker leverde een leuk bedrag op. Toch moest de Blauw Geel’38 schatbewaarder waarschuwen voor een huurverhoging die de gemeente Meierijstad heeft voorgesteld. Voorzitter Edwin legde uit dat aan een contributieverhoging niet te ontkomen is: “We hebben dit met veel clubs uit de regio vergeleken en daar scoorden wij het laagst. Zelfs na de geplande contributieverhoging voor 2019 zijn we nog steeds de laagste.”


De gaande (Frans Schepers) en komende (Jeroen Minneboo)  bestuursleden van Blauw Geel’38 bij de BG-Top

De bestuurswijzigingen verliepen snel. Coen van Dijk (Jeugdvoorzitter) en John Verkuijlen (commercieel) traden af, maar werden door een instemmend applaus van de vergadering herkozen. Niet herkiesbaar en aftredend was Frans Scheepers, bestuur afgevaardigde bij de BG-Top. Frans werd bedankt voor zijn grote inzet. Zijn vervanger is Jeroen Minneboo die eveneens met een instemmend applaus werd verwelkomd. Jeroen stelde zich tevens kort voor.


Manuela en Listbeth in de bloemen gezet……

Rondje
Tot slot de huldiging van de jubilarissen: 25 jaar lid Henny van Lanen senior, 50 jaar lid, Wim Holthuizen, Toon van der Aa, Piet Peters en Ad van de Vorstenbosch. Tot slot 60 jaar lid Tiny Raaymakers. Bij het naar voren roepen van de jubilarissen las voorzitter Edwin de activiteiten voor van de betreffende personen. Vooral voor die van Toon en Tiny was een A4’tje niet groot genoeg. Tot slot waren er bloemen en klapzoenen voor de bardames Manuela en Lisbeth en het rondje van de zaak.


Jubilarissen van links naar rechts: Wim Holthuizen, Tiny Raaymakers, Miriam en Toon van der Aa.

JUBILARISSEN 2018


Tiny Raaymakers 60 jaar lid

Begonnen als jeugdleider, daarna ook groepsleider van de Pupillen geweest. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig deel uitgemaakt van de kampstaf Pupillenkamp Blauw Geel in eigen beheer dat komend jaar 50 jaar bestaat en in de basis nog dingen gebruikt van het kamp toen Tiny hoofd kampstaf was.. Was als organisator vele jaren betrokken bij de wieler 4-daagse. Was een van de grote animators achter de grote loterij tbv de bouw van de tribune. In het bestuur van 1972-1975 en van 1983-1997. Heeft jaren de ledenadministratie verzorgd. Is nog een korte periode actief geweest als kantinebeheerder,

Benoemd tot Lid van Verdienste.

De laatste jaren is Tiny wat meer op afstand betrokken bij Blauw Geel ’38 maar zijn hart gaat nog steeds harder kloppen voor zijn club.


Toon van der Aa 50 jaar lid

Was actief als speler, selectiespeler van het 2e elftal geweest.. Grensrechter geweest bij het vaandelteam ook in het seizoen 1983/84 toen het team kampioen werd en promoveerde naar de 3de klasse. Een van de oprichters van de supportersclub. Actief begonnen als leider van de Pupillen, daarna groepsleider geworden bij de Pupillen. Lid kampstaf pupillenkamp. Lid jeugdbestuur. Wedstrijdsecretaris pupillen vanaf seizoen 2004/2005 zijnde de opvolger van Piet van Alst.

In 2000 tot Lid van Verdienste benoemd.

Wedstrijdsecretaris Senioren en Veteranen waar hij zorg draagt dat alles goed verloopt. Bij Toon zijn de Blauw Geel zaakjes in goede handen en hebje een vraag of opmerking dan krijg je bij Toon altijd een duidelijk antwoord.


Wim Holthuizen 50 jaar lid

Jaren lang speler bij jeugd en senioren en de veteranen. Zijn gezondheid met name zijn knieën laten het niet meer toe om volop te voetballen vandaar dat Wim gekozen heeft om veel voetbal te gaan kijken als scout van onze jeugd.In de kantine is Wim een graag geziene gast die al sfeer brengt als hij binnen komt en zeker als hij met zijn maatjes van Pasta muziek komt maken bij Blauw Geel.

 

Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies