21 februari 2017  Nieuws van de Club van 101+

Geplaatst op 21 februari 2017 • 15:24 • Clubnieuws

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Club van 101+ te kennen gegeven als bestuur te willen stoppen met de Club van 101+. Het hoofdbestuur heeft het bestuur van de supportersclub gevraagd de taken over te nemen. Wij als bestuur van de supportersclub hebben hier graag gehoor aan gegeven en zijn met ingang van februari 2017 verantwoordelijk voor de Club van 101+. Allereerst willen we het vorig bestuur namens iedereen hartelijk danken voor de wijze waarop ze de Club van 101+ hebben bestuurd. Inmiddels zijn we als nieuw bestuur met nieuw elan aan de slag gegaan en hopen we de neergaande trend van het ledenaantal om te buigen. Indien uzelf of dat u  iemand weet die lid wil worden van de Club van 101+, geef de naam door aan het bestuur en wij gaan ze benaderen.

Wij hopen uiteraard dat alle huidige leden hun lidmaatschap zullen voortzetten, het gaat tenslotte om de jeugd. “DE TOEKOMST VAN DE CLUB”

Onze doelstelling blijft het ondersteunen van projecten voor de jeugd binnen Blauw Geel ‘38 JUMBO die een snelle aanwas laat zien.  Des te meer jeugdleden hoe groter de behoefte! 

Voorbeelden van projecten die een bijdrage kunnen krijgen:

  • Het Jeugdkamp
  • Open dagen voor de jeugd
  • Bijdrage aan toernooien
  • Keepers handschoenen
  • Pupil van de week
  • Attentie Jeugdvrijwilliger van het jaar

Verder staan we open voor nieuwe ideeën en suggesties van onze leden die betrekking hebben op de jeugd. Aanvragen kunnen naar de secretaris gestuurd worden. Onszelf hebben we als eerste prioriteit meegegeven nieuwe leden te gaan werven zodat we onze naam Club van 101+ weer snel eer aan doen, en daarmee ook zoveel mogelijk Jeugd-activiteiten kunnen ondersteunen in de toekomst.

  • Men hoeft geen lid van Blauw Geel’38 JUMBO te zijn om een plaats te krijgen op ons clubbord in de kantine.
  • Ook als elftal kun je lid worden.
  • Of als vriendengroep
  • Misschien een commissie die zich aanmeld.

Wij zorgen er uiteraard ook voor dat uw naam vermeld word op het clubbord in onze kantine. Tot slot hopen wij dat we veel nieuwe leden mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Secretaris Joop Lamers. Email: clubvan101+@blauwgeel.nl

Bestuur Club 101+:

Voorzitter               Willy van de Nieuwenhuijzen     0413 367395  06 22880040

Penningmeester   Ad Kocken                                            0413 340409  06 41943662

Secretaris              Joop Lamers                                         0413 350133  06 12753143

Array
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2017  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO