16 juni 2013  Frans van Leiden Lid van Verdiensten

Geplaatst op 16 juni 2013 • 13:52 • ClubnieuwsBusiness Club

BlauwGeel’38/Jumbo zet vertrekkende BC-voorziter in een welverdiende spotlight. Frans van Leiden nam op vrijdag 14 juni jl. afscheid van ‘zijn’ businessclub van  sv BlauwGeel’38. Tijdens de jaarlijkse en steeds weer bijzondere afsluitende golfdag voor de businessclubleden, nam voorzitter Frank Pulles de microfoon om het officiële afscheid van Frans aan te geven. Met warme woorden werd Frans en zijn vrouw Jo in het zonnetje gezet. Niet alleen om het specifieke voorzitterschap van de bc maar vooral werden de extra zaken onder het voetlicht gebracht. Na ruim 8 jaar is er nu een einde aan zijn leiding van de bc. Vooral zijn grote inbreng bij de totstandkoming van het bijzonder fraaie clubhuis werd genoemd maar ook zijn bijzondere inbreng voor het verwerven van nieuwe leden voor businessclub heeft een meer dan bijzondere indruk gemaakt. In de periode onder zijn leiding groeide deze club van ruim 60 leden naar zo’n 120 nu. “Dat werd vooral duidelijk als er weer een potentieel sponsor zich aandiende”, zei vereniging voorzitter Frank Pulles. “Niet alleen kwam Frans vaak zelf met de naam van de gegadigden op de proppen maar ging hij met het verzorgde sponsormapje ook zelf naar de beoogde kandidaat, om het ook zelf af te ronden. Meer dan chapeau voor die steeds enorme inzet, valt je dan ook ten deel.”

Meer erkenning

Voor de scheidende voorzitter van de businessclub was er een blijvende herinnering. Namens de vereniging werd Frans van Leiden, met natuurlijk ook de drijvende kracht er achter in de persoon van zijn vrouw Jo, door voorzitter Frank Pulles benoemd tot Lid van Verdiensten. Hiervoor kreeg hij niet alleen de bijzondere speld op maar was er tevens de bijbehorende oorkonde en natuurlijk een fraaie bos bloemen voor echtgenote Jo. In zijn dankwoord benadrukte Frans het natuurlijk niet allemaal alleen te hebben gedaan en dankte daarvoor ook zijn businessclub bestuursleden. Niet op de laatste plaats wist hij, ten overstaande van zo’n 125 bc- en bestuursleden, nog te memoreren dat het natuurlijk alleen maar kan gebeuren met de medewerking van al die bc-leden die BlauwGeel’38 op deze wijze blijvend willen steunen. Frans van Leiden ontving een hartelijk applaus en veel handdrukken als dank voor zijn zeer gewaardeerde inzet.    

Nieuwe man 

De nieuwe man die Frans van leiden zal opvolgen als voorzitter van de bc, werd aansluitend bekend door bestuurslid commerciële zaken, Rob Wagemakers. Met een enthousiast applaus werd Gerard de Kock, al jaren een meer dan bekende van de club en ook eerder zitting hebbende gehad in het hoofdbestuur, geïntroduceerd als de nieuwe preaces van businessclub. De nieuwbakken voorzitter kon direct aan de gang met het dan wel niet zelf ‘vallen in de prijzen’, maar mocht deze binnen zijn nieuwe functie, gelijk uitreiken aan o.a. Peter vd Valk (Van Leiden Interieur) die één van de prijswinnaars bleek op deze dag.

Array
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2013  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO