16 mei 2016  Mededeling Ledenadministratie.

Geplaatst op 16 mei 2016 • 20:22 • SeniorenJuniorenPupillenDames

Er staan een aantal aanmeldingen geparkeerd, omdat nog niet aan de juiste voorwaarde is voldaan:

HET AAN EN AFMELDEN VAN LEDEN

Het aanmelden van een nieuw lid kan via de link Aanmelden Lid op de homepage, dit formulier moet ingevuld worden en dan verstuurd, een exemplaar komt bij de ledenadministratie en een exemplaar krijgt degene die het heeft ingevuld,  dit exemplaar moet ondertekend bij de ledenadministratie worden ingeleverd, dit is de definitieve aanmelding.  Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten teven een kopie van een identiteitsbewijs bijvoegen, spelers vanaf 11 jaar moeten een pasfoto bijsluiten voor het aanvragen van een verplichte spelers pas. Verder is het belangrijk dat de machtiging voor het innen van de contributie is ingevuld en getekend. De inning van de contributie vind altijd plaats in de eerste week van juni. Mocht de contributie niet zijn voldaan voor 1 augustus 2015 worden de betrokkende afgemeld en zijn niet meer speelgerechtigd. Het rekeningnummer m.b.t. de contributie inning is Rabobank nummer NL17RABO0153382260 inzake contributie inning. Vermeld bij betaling, je naam lidnummer en geboortedatum.

Ledenadministratie,

5467 KK Dilleveld 2  Veghel

E-mail:  ledenadministratie@blauwgeel.nl

Array
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2016  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO