VOG verklaring vrijwilligers Blauw Geel ’38

Het hoofdbestuur van BLAUW GEEL’38 JUMBO heeft besloten dat vanaf het seizoen 2017 – 2018  elke vrijwilliger die direct met jeugdleden werkt of betrokken is bij activiteiten waar jeugdleden aan meedoen een VOG verklaring dient te hebben. Helaas komt het soms voor dat begeleiders binnen sportverenigingen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen sportverenigingen aan het licht. Wij vinden dat BLAUW GEEL’38 JUMBO, als grote vereniging , een voortrekkersrol moet vervullen op tal van gebieden en daar hoort zeker de VOG verklaring bij. Het verplicht stellen van de VOG verklaring geeft meer zekerheid dat een persoon die eerder in de fout is gegaan niet de kans krijgt via een functie binnen onze vereniging weer in de fout te gaan.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG) eigenlijk?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval bijvoorbeeld training geven  bij een jeugdteam. Het gaat dus om vrijwilligers die direct contact hebben met onze jeugdleden. De VOG wordt alleen voor dit specifieke doel aangevraagd. Daarnaast is de VOG ook alleen geldig voor uw functie bij BLAUW GEEL’38 JUMBO. Dus als iemand om andere redenen bij Justitie bekend is zoals verkeersboetes, (kleine) misdrijven, witwassen enz. enz. – en daarvoor een veroordeling of taakstraf heeft gehad, dan speelt dat geen rol in het afgeven van de VOG voor het doel om met kinderen te mogen werken. Dat heeft er ook immers niets mee te maken en dat wordt dan ook niet vermeld of gemeld.

Voor wie wordt een VOG gevraagd?
De VOG wordt aangevraagd voor alle begeleiders die actief zijn bij de jeugdafdeling van onze vereniging. Daarnaast zal ook voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van jeugdactiviteiten een VOG verklaring worden aangevraagd..

Wat zijn de kosten van de VOG?
Er zijn geen kosten aan verbonden voor onze leden.  De VOG wordt gratis verstrekt mits deze door de vereniging aangevraagd wordt.

Wanneer gaat de invoering VOG van start ?
We gaan per direct van start en voor het einde van het seizoen 2017 – 2018 moet elke vrijwilliger die behoort tot de bovenvermelde doelgroepen  een VOG hebben ingeleverd.

Hoe wordt de VOG aangevraagd en wat moet je zelf doen?
De VOG verklaring wordt aangevraagd namens de vereniging door Harrie Lunenburg ( vertrouwenspersoon ). Het jeugdbestuur zal bij de vertrouwenspersoon aangeven voor welke vrijwilliger een VOG verklaring aangevraagd dient te worden. Zodra een VOG verklaring voor jouw is aangevraagd ontvang je per mail een verzoek om de aanvraag te bevestigen. Deze mail komt van Justis, dit is een onderdeel van het Ministerie van veiligheid en justitie. Je wordt gevraagd een aantal gegevens in te vullen en daarmee de aanvraag te bevestigen. Na deze bevestiging duurt het 2 tot 4 weken voordat je VOG verklaring afgeven wordt door Justis. Zodra je de VOG verklaring ontvangen hebt lever je deze in bij de vertrouwenspersoon van Blauw Geel’38 Jumbo.

Coen van Dijk Jeugdzaken (voorzitter )

Harrie Lunenburg vertrouwenspersoon Blauw Geel’38 Jumbo

Nieuws

Meer Nieuws

Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO