Club van 101

De club van 101+ is een sponsorclub binnen de vereniging van Blauw Geel ’38 JUMBO die als doel heeft een club te zijn met meer dan 101 leden. Het lidmaatschap dat deze leden betalen wordt aangewend om projecten voor de jeugd financieel te ondersteunen.

Onze doelstelling:

Het ondersteunen van projecten voor de jeugd binnen Blauw Geel ‘38 JUMBO die een snelle aanwas laat zien. Des te meer jeugdleden hoe groter de behoefte!

Voorbeelden van projecten die een bijdrage kunnen krijgen:

  • Het Jeugdkamp
  • Open dagen voor de jeugd
  • Bijdrage aan toernooien
  • Keepers handschoenen
  • Pupil van de week
  • Attentie Jeugdvrijwilliger van het jaar

Wij staan open voor nieuwe ideeën en suggesties van onze leden die betrekking hebben op de jeugd. Aanvragen voor projecten kunnen gestuurd worden naar de secretaris E-mailadres: clubvan101@blauwgeel.nl

Het bestuur heeft zich als doelstelling opgelegd snel nieuwe leden te werven om de doelstelling van het 101+ ledental te bereiken, en daarmee ook zoveel mogelijk Jeugd-activiteiten kan ondersteunen in de toekomst.

  • Men hoeft geen lid van Blauw Geel’38 te zijn om een plaats te krijgen op ons clubbord in de kantine.
  • Ook als elftal kun je lid worden.
  • Of als vriendengroep
  • Misschien een commissie die zich aanmeld.

De Jaarcontributie bedraagt € 45,00 per jaar waarvoor u een vermelding krijg op het clubbord in de Blauw Geel’38 kantine. Voor lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris of een van de andere bestuursleden. U ontvangt ieder jaar een overzicht aan welke doelen de gelden zijn besteed.

Steun de jeugd en word lid.

Bestuur Club 101+: E-mailadres clubvan101@blauwgeel.nl

Banknr. IBAN: NL66 RABO 0315 6926 42

Voorzitter: Willy van de Nieuwenhuijzen | 0413 367395 | 06 22880040
Penningmeester: Ad Kocken | 0413 340409 | 06 41943662
Secretaris: Joop Lamers | 0413 350133 | 06 12753143

Nieuws

Meer Nieuws

Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
clubhuis@blauwgeel.nl

© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies