Club van 101


De club van 101+ is een sponsorclub binnen de vereniging van Blauw Geel ’38 JUMBO die als doel heeft  een club te zijn met meer dan 101 leden. Het lidmaatschap dat deze leden betalen wordt aangewend om projecten voor de jeugd financieel te ondersteunen.

 

Onze doelstelling is het ondersteunen van projecten voor de jeugd binnen 
Blauw Geel ‘38 JUMBO die een snelle aanwas laat zien.
Des te meer jeugdleden hoe groter de behoefte!.

Voorbeelden van projecten die een bijdrage kunnen krijgen:

  • Het Jeugdkamp
  • Open dagen voor de jeugd
  • Bijdrage aan toernooien
  • Keepers handschoenen
  • Pupil van de week
  • Attentie Jeugdvrijwilliger van het jaar

Wij staan open voor nieuwe ideeën en suggesties van onze leden die betrekking hebben op de jeugd. Aanvragen voor projecten kunnen gestuurd worden naar de secretaris E-mailadres: clubvan101@blauwgeel.nl

Het bestuur heeft zich als doelstelling opgelegd snel nieuwe leden te werven om de doelstelling van het 101+ ledental te bereiken, en daarmee ook zoveel mogelijk Jeugd-activiteiten kan ondersteunen in de toekomst.

  • Men hoeft geen lid van Blauw Geel’38 te zijn om een plaats te krijgen op ons clubbord in de kantine.
  • Ook als elftal kun je lid worden.
  • Of als vriendengroep
  • Misschien een commissie die zich aanmeld.

De Jaarcontributie bedraagt € 45,00 per jaar waarvoor u een vermelding krijg op het clubbord in de Blauw Geel’38 kantine. Voor lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris of een van de andere bestuursleden. U ontvangt ieder jaar een overzicht aan welke doelen de gelden  zijn besteed.

Steun de jeugd en word lid.

Bestuur Club 101+: E-mailadres clubvan101@blauwgeel.nl

Banknr. IBAN:  NL66 RABO 0315 6926 42

Voorzitter                   Willy van de Nieuwenhuijzen           0413 367395  06 22880040
Penningmeester        Ad Kocken                                        0413 340409  06 41943662
Secretaris                  Joop Lamers                                    0413 350133  06 12753143

Recente Blauw Geel berichten