Aanmelden Lid

Als u lid wenst te worden van sv Blauw Geel’38, dient u daarvoor op onderstaand inschrijfformulier een aanmelding te doen.

Print de bevestiging

Tevens ontvangt u via de e-mail automatisch een bevestiging. Print deze mail daarna uit, vul deze aan met uw handtekening plaats en datum. Het invullen van een legitimatie en nummer is wel verplicht, het afgeven niet.  Vervolgens dient u dit formulier in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.

Open Dagen Groep
Voor de Open Dagen Groep dient het aanmeldingsformulier ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat van Blauw Geel.

Geslacht ManVrouw


Legitimatie RijbewijsIdentiteitsbewijsPaspoort


AdresgegevensCONTRIBUTIEBETALING

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van s.v. Blauw Geel ’38 zijn de leden VERPLICHT de contributie bij vooruit betaling te voldoen, dat wil zeggen dat de contributie in mei/juni wordt afgeschreven, voor het seizoen dat in augustus begint.

Doorlopende Machtiging SEPA

Naam: Blauw Geel ’38 JUMBO
Adres: Postbus 246
Postcode: 5460 AE
Plaats: Veghel
Land: Nederland

Incassant ID: NL79ZZZ402155040000
Kenmerk Machtiging: [relatienummer speler]
Reden betaling: Betaling contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Blauw Geel ’38 JUMBO om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Blauw Geel ’38 JUMBO.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.Al lid van de KNVB?

Vul dan onderstaande gegevens in.Vrijwilligerswerk

Heeft u interesse om de club te steunen met vrijwilligerswerk? Vink hieronder uw keuze aan:
CoachTrainerCommissiesHelpen bij activiteitenScheidsrechter
Opmerkingen

Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl© Blauw Geel’38 - 2017  |  Privacy & Cookies